Trong 5 năm qua, nhờ liên tục đổi mới nội dung, các phong trào thi đua yêu nước do CĐ Y tế Việt Nam phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ CNVC-LĐ, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đội ngũ CNVC-LĐ trong ngành y tế đã thực hiện 2.327 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sản xuất; 935 công trình sản phẩm, làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Ngoài ra, còn có 1.576 đề tài nghiên cứu khoa học được phê duyệt và triển khai có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Toàn ngành đã có 49 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận và tặng "Bằng Lao động sáng tạo". Tại hội nghị, CĐ Y tế Việt Nam đã tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - lưu ý trong thời gian tới, CĐ Y tế Việt Nam cần tăng cường đổi mới và sáng tạo khi phát động các phong trào thi đua. "Các cấp CĐ Y tế cần làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đặc biệt, quan tâm ghi nhận danh hiệu lao động sáng tạo cho người lao động; chú trọng vinh danh, tạo điều kiện cho các ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực, từ đó lan tỏa phong trào lao động sáng tạo" - ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Tin-ảnh: N.Tú