Chưa đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, người lao động (NLĐ) khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động trên 61% được hưởng lương hưu (với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định) khi thuộc một trong các trường hợp: Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên hoặc có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Như vậy, đối với trường hợp của anh Tài, tuy có chứng nhận suy giảm sức lao động 61% nhưng anh vẫn chưa đủ số tuổi nghỉ hưu theo quy định nên chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí trước tuổi.