Mới đây, công ty ra thông báo tái cơ cấu và cho tôi nghỉ việc nhưng không giải quyết bất cứ chế độ nào?”.

Chưa đủ thời gian hưởng trợ cấp mất việc

Ông Trần Xuân Hải, giám đốc công ty, trả lời: Khi tiến hành tái cơ cấu, tất cả nhân viên làm việc thường xuyên tại công ty từ 12 tháng trở lên bị mất việc đều được thanh toán đầy đủ chế độ theo quy định. Trường hợp anh Khuê chỉ mới làm việc ở công ty gần 10 tháng nên chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp mất việc. Dù vậy, mới đây, công ty đã quyết định hỗ trợ anh nửa tháng tiền lương để giải quyết khó khăn do bị mất việc đột xuất.