Bà Lê Phương Thảo, giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định, công ty trả thưởng trước Tết nguyên đán 15 ngày. Do năm nay là năm nhuần, Tết nguyên đán chậm hơn năm dương lịch khá lâu nên thời gian trả thưởng của công ty cũng chậm hơn mọi năm. Chúng tôi sẽ chuyển tiền thưởng Tết cho anh Hùng cùng thời gian với tất cả người lao động (NLĐ)của công ty vào đầu tháng 2-2018.

Chưa tới hạn trả thưởng - Ảnh 1.