Chưa trả lương mới - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Ái Hà, phó giám đốc công ty, trả lời: Do thang bảng lương của công ty xây dựng khá lâu, không còn phù hợp nên phải xây dựng phương án trả lương mới dự kiến áp dụng thí điểm từ tháng 6-2018. Với phương án này, mức lương của người lao động vẫn được bảo đảm. Tuy nhiên, khi trưng cầu ý kiến thì vấp phải sự phản đối của một bộ phận lao động nên công ty tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp. Như vậy, đến ngày 1-6 công ty chưa thực hiện trả lương mới như dự kiến.