Trả lương đúng quy định - Ảnh 1.

"Tôi và công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chức danh nhân viên marketing, lương 6 triệu đồng/tháng. Tháng 3-2016, tôi được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh với thời hạn 2 năm và được điều chỉnh lương cơ bản lên 11 triệu đồng/tháng. Khi quyết định bổ nhiệm hết hạn, công ty không tái bổ nhiệm tôi và giảm lương của tôi xuống còn 6 triệu đồng/tháng. Việc công ty tự động giảm lương mà không hề thỏa thuận với tôi có hợp lý không?".

Ông Lâm Văn Tài, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự công ty, trả lời: Theo quy chế của công ty thì ai làm việc ở vị trí nào sẽ hưởng lương và chế độ phụ cấp tương ứng cho vị trí công việc ấy. Quyết định bổ nhiệm anh Văn có hiệu lực 2 năm, sau thời gian đó, nhận thấy anh không đáp ứng được yêu cầu nên công ty không tái bổ nhiệm nữa. Quyết định nâng lương được ban hành kèm theo quyết định bổ nhiệm phù hợp với vị trí công việc mới nên khi quyết định bổ nhiệm hết hiệu lực thì quyết định nâng lương cũng vô hiệu. Do vậy, việc công ty trả lương 6 triệu đồng/tháng cho anh Văn là hợp lý.