Về tiến độ đại hội CĐ ngành, đến nay đã cơ bản hoàn thành 2 nội dung quan trọng là văn kiện đại hội và đề án nhân sự.

Chuẩn bị đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam - Ảnh 1.

Đối với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 -2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, CĐ ngành đã tổ chức lấy ý kiến lần thứ 4, thông qua góp ý trực tiếp của đoàn viên tại đại hội CĐ các đơn vị và ý kiến đóng góp của CĐ cơ sở. Hầu hết các đơn vị đều đồng ý với dự thảo báo cáo. Các ý kiến đóng góp đã được tiểu ban nội dung tiếp thu, bổ sung vào văn kiện cho phù hợp. Công tác chuẩn bị nhân sự cũng đã hoàn thành bước thứ 3 của quy trình, các cá nhân được giới thiệu là những người tâm huyết và am hiểu hoạt động CĐ. Dự kiến, số lượng ủy viên ban chấp hành là 39.

Đại hội CĐ Cao su Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày vào cuối tháng 2-2018 tại TP HCM.

N.Hoàng