Trong nhiệm kỳ 2017-2022, bên cạnh việc tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP phát động, các cấp CĐ sẽ tăng cường nắm bắt tình hình CNVC-LĐ tại nơi sản xuất, nhà trọ để kịp thời chăm lo, bảo vệ.

Triển khai nghị quyết đại hội đến cơ sở - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện sẽ phối hợp cùng các CĐ cơ sở phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu đại hội đề ra: Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, Luật CĐ cho 70% CNVC-LĐ; hằng năm có 100% đơn vị tổ chức hội nghị CBCC và 50%-60% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ; có từ 50%-60% doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể; trên 80% CNVC-LĐ được ký hợp đồng lao động, đóng các loại bảo hiểm và tổ chức ít nhất 1 hội thi tay nghề cấp trên cơ sở mỗi năm...

M.Chi