Khai giảng từ ngày 10-4, lớp thu hút 26 học viên theo học các chương trình do Tổng LĐLĐ Việt Nam thiết kế, gồm 11 học phần (lý luận, bổ trợ kiến thức và nghiệp vụ) tổng cộng 390 tiết học.

Hội đồng đã xét cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho 22 học viên, trong đó 10 người đạt loại giỏi (chiếm 45%) và 12 người đạt loại khá (55%). Dịp này, Trường Đại học CĐ còn khen thưởng 2 học viên xuất sắc.

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Tĩnh, Hiệu phó Trường Đại học Công đoàn, trao thưởng

cho học viên đạt loại giỏi 

Đây là chương trình nâng cao năng lực cán bộ CĐ theo nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, với mục tiêu 100% cán bộ CĐ phải qua đào tạo nghiệp vụ, lý luận.

H.Đào