Tại buổi tập huấn, cán bộ CĐ được phổ biến các quy định của pháp luật về việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT; kỹ năng thu thập thông tin, xây dựng nội dung thương lượng, tổ chức thương lượng và ký TƯLĐTT; trách nhiệm của CĐ cơ sở khi tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước và quá trình giám sát, đánh giá việc thực hiện thỏa ước…

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn dự tập huấn về thương lượng, ký kết thỏa ước do LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM tổ chức

* Trước đó, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM cũng đã phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 300 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành CĐ cơ sở, tổ trưởng CĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong 7 buổi học, các học viên được trang bị kiến thức về công tác quản lý, thu chi tài chính CĐ, cách thức tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT; công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC-LĐ; vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra CĐ. 

Tin-ảnh: M.Chi