Báo cáo chỉ ra rằng có đến 82% ý kiến của các DN tham gia khảo sát cho rằng đào tạo sẽ giúp nâng cao hiệu suất lao động của đội ngũ nhân viên. 52% DN tham gia khảo sát cho biết đào tạo trực tuyến (E-learning) sẽ là hình thức đào tạo lớn nhất trong 5 năm tới. Tiếp theo là hình thức đào tạo tích hợp (Blended learning) bao gồm nhiều hình thức, từ học tập theo mô hình truyền thống đến học trực tuyến với 51% bình chọn. Trong khi đó, 40% DN sẽ tự phát triển hệ thống đào tạo riêng. 90% ý kiến của DN tham gia khảo sát cho biết lợi ích lớn nhất của đào tạo trực tuyến là sự linh hoạt về thời gian và không gian dành cho người học. Việc có thể học lại và truy cập dễ dàng học liệu là lợi thế của hình thức đào tạo này. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của đào tạo trực tuyến nằm ở sự ít tương tác giữa con người với nhau. Có 76% ý kiến của các DN tham gia khảo sát nói về rào cản này. Tiếp theo là khả năng tiếp thu và tập trung của học viên khi tự học (chiếm 67%). Việc học tập trực tuyến cũng phụ thuộc vào khả năng quản lý thời gian và sự tự giác của nhân viên (chiếm 54%).

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp phát triển bền vững - Ảnh 1.

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững

Nhận thấy xu hướng chuyển đổi số là tất yếu, 56% DN tham gia khảo sát cho biết họ sẽ tập trung vào đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý trong thời kỳ chuyển đổi số. Đó là các chương trình đào tạo về năng lực quản trị trong biến động, kỹ năng huấn luyện...

Tin-ảnh: G.Nam