Trên toàn cầu, chuyển đổi số với những tiến bộ ngày càng tinh vi về công nghệ đang xảy ra ở tất cả ngành nghề, bao gồm ngành sản xuất. Với vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi, lĩnh vực sản xuất đã và đang ghi nhận quá trình số hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Đáng lưu ý, tiến trình đó dần đào thải những công việc lỗi thời, đồng thời tạo ra nhu cầu cho các vị trí mới yêu cầu kỹ năng số hóa cao hơn. Nghiên cứu cho biết gần một nửa các vị trí trong ngành sản xuất sẽ thay đổi trong vòng 3 - 5 năm tới.

Chuyển đổi số sẽ loại bỏ những công việc lỗi thời - Ảnh 1.

Gần một nửa các vị trí trong ngành sản xuất sẽ thay đổi trong vòng 3 - 5 năm tới

Bảng phân tích lực lượng lao động mang tính đột phá đã xác định được 165 vị trí mới trong ngành sản xuất thuộc 7 lĩnh vực chuyên môn, gồm: sản xuất kỹ thuật số, mạch điện toán kỹ thuật số, quản trị doanh nghiệp kỹ thuật số, sản phẩm kỹ thuật số, thiết kế kỹ thuật số, mạng lưới cung ứng và hoạt động đa kênh. Tác động của quá trình chuyển đổi trong từng lĩnh vực không giống nhau, trong đó lĩnh vực sản xuất kỹ thuật số ghi nhận sự chuyển đổi mạnh mẽ nhất, chiếm 28% trong số 165 vị trí mới được tạo ra.

Tin-ảnh: N.Hà