Thủ tục xét duyệt thị thực đối với chuyên gia Nhật Bản nhập cảnh ngắn ngày cần có văn bản của UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc cho phép người nước ngoài được nhập cảnh vào làm việc, thăm thân nhân, học tập... Về thời điểm chuyên gia bắt đầu làm việc sau khi nhập cảnh Việt Nam, UBND cấp tỉnh, TP có trách nhiệm phê duyệt phương án, phương tiện đưa đón, cách ly, phương án an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình làm việc của chuyên gia. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính, UBND cấp tỉnh xem xét quyết định cho chuyên gia được phép làm việc tại địa phương.

Như vậy, các chuyên gia sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính tại nơi lưu trú, có thể được xem xét làm việc tại địa phương và cần tuân thủ chương trình làm việc đã được UBND cấp tỉnh, TP phê duyệt.

G.Nam