Ông Nguyễn Văn Quang Quân (TP Hà Nội) hỏi: "Mới đây, khi tôi thông báo phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày do dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan y tế, công ty yêu cầu tôi phải làm đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ không hưởng lương. Xin hỏi yêu cầu của công ty có phù hợp với quy định hiện hành. Những ngày tôi thực hiện cách ly thì có được hưởng BHXH không?".

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 3 và khoản 1 điều 4 Luật BHXH năm 2014, BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động (NLĐ) khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. Chính sách BHXH được thực hiện với 5 chế độ là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối với trường hợp NLĐ bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không thuộc đối tượng có đủ điều kiện để hưởng 1 trong 5 chế độ nêu trên theo quy định của pháp luật sẽ không được hưởng chế độ BHXH. Việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid-19 được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 98 của Bộ Luật Lao động 2012, hướng dẫn tại Văn bản số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25-3-2020 của Bộ LĐ-TB-XH. Đề nghị ông căn cứ vào quy định trên để thực hiện hoặc liên hệ sở LĐ-TB-XH tỉnh, TP nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.