Năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước được SAMCO phát động thường xuyên, gắn với đặc thù từng đơn vị và việc làm, đời sống đoàn viên - lao động. Trong đó, tiêu biểu như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác".

CNVC-LĐ SAMCO thực hiện hơn 1.300 sáng kiến, giải pháp - Ảnh 1.

Các cá nhân điển hình tại lễ tuyên dương

Qua triển khai, đội ngũ CNVC-LĐ SAMCO đã thực hiện hơn 1.300 sáng kiến - giải pháp hữu ích, làm lợi và tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng. Đặc biệt, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện được đông đảo cán bộ, CNVC-LĐ tổng công ty tích cực hưởng ứng. Dịp này, CĐ SAMCO đã tuyên dương 6 tập thể và 25 cá nhân điển hình trong phong trào.

Tin-ảnh: T.Ngôn