Trong 5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua, CNVC-LĐ quận đã thực hiện 673 đề tài, sáng kiến, làm lợi và tiết kiệm 27 tỉ đồng. Từ phong trào thi đua, 37 điển hình lao động sáng tạo được trao Giải thưởng Trần Văn Kiểu.

Làm lợi hơn 27 tỉ đồng từ các đề tài, sáng kiến - Ảnh 1.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (bìa phải), trao hoa cho các gương điển hình

Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 32 tập thể, 114 cá nhân điển hình.

Tin-ảnh: H.Đào