Với chủ đề “Tổ quốc và tình yêu”, các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Hồ Chí Minh, truyền thống anh hùng của dân tộc trong bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng thành phố mang tên Bác cũng như tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của CNVC-LĐ...

Ban tổ chức đã trao 29 giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc.

Một tiết mục tham gia hội diễn
Một tiết mục tham gia hội diễn
Tin-ảnh: N.Hà