- Luật sư ĐẶNG ANH ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định hiện hành, cơ quan BHXH sẽ cấp lại sổ BHXH trong trường hợp bị mất, hỏng; thay đổi số sổ, gộp sổ; thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc và quốc tịch đã ghi trên sổ BHXH. Ngoài các trường hợp trên, nếu người tham gia BHXH có thay đổi các nội dung khác như: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú thì điều chỉnh trên dữ liệu nhưng không phải cấp lại sổ BHXH. Như vậy, trường hợp của ông có thể lập hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân theo phiếu giao nhận hồ sơ 608 nộp cho cơ quan BHXH nơi công ty đang đóng BHXH để điều chỉnh lại dữ liệu.