Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Điều 41 Luật BHXH quy định LĐN ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì LĐN được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Số ngày nghỉ do người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Công đoàn (CĐ) cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập CĐ cơ sở thì do NSDLĐ quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định: Tối đa 10 ngày đối với LĐN sinh một lần từ hai con trở lên; tối đa 7 ngày đối với LĐN sinh con phải phẫu thuật; tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, trong trường hợp LĐN đã nghỉ hết thời gian hưởng chế độ khi sảy thai mà sức khỏe còn yếu, chưa hồi phục thì có thể được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Số ngày nghỉ sẽ do NSDLĐ và CĐ sở quyết định theo từng trường hợp cụ thể.