BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định pháp luật về BHXH hiện hành thì người lao động (NLĐ) khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; NLĐ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp (bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế ban hành). Mặt khác, từ năm 2021 trở đi, tuổi nghỉ hưu được quy định tại điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 (hiện nay, Bộ LĐ-TB-XH được giao chủ trì xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019). Do bà không cung cấp đầy đủ thông tin về ngày tháng năm sinh để xác định tuổi đời và chức danh nghề để xác định điều kiện lao động (công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) nên BHXH Việt Nam chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể.