"Công ty không có chế độ phụ cấp công việc nặng nhọc, độc hại mà chỉ bồi dưỡng bằng hiện vật. Song, khi báo tăng lao động, công ty đã báo chức danh nghề nghiệp nặng nhọc, độc hại theo các quyết định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và báo mức đóng BHXH theo mức do người sử dụng lao động quy định. Như vậy, người lao động (NLĐ) có được xem là làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để được nghỉ hưu sớm không?".

Có được nghỉ hưu sớm? - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Luật BHXH quy định điều kiện hưởng lương hưu sớm là lao động nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi; đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, trong đó đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành) hoặc đủ 15 năm làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Nếu NLĐ thực tế có 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp không làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng do đơn vị khai báo trên sổ BHXH chức danh công việc này thì không thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi và phải điều chỉnh lại chức danh công việc trên sổ BHXH mà NLĐ thực tế làm.