"Do mang thai sức khỏe yếu nên tôi xin nghỉ không lương 4 tháng từ tháng 9-2017. Công ty không đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho tôi trong thời gian này. Nếu tôi muốn đóng BHXH, BHYT tự nguyện để không bị gián đoạn thời gian tham gia thì có được không? Tôi có thể truy đóng từ tháng 9 không?".

Có được tham gia BHXH tự nguyện? - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Khi nghỉ không lương, người lao động (NLĐ) không thuộc đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc. Trường hợp khi nghỉ việc NLĐ không trả thẻ BHYT thì phải tự đóng cho thời gian này và được sử dụng thẻ BHYT khám chữa bệnh, vẫn được tính thời gian tham gia BHYT liên tục 5 năm (nếu có). Khi nghỉ không hưởng lương, NLĐ cũng được tham gia BHXH tự nguyện để cộng nối thời gian. Trường hợp của chị Thư, nếu không tham gia BHXH tự nguyện thì cũng không ảnh hưởng đến chế độ BHXH sau này do BHXH được tính trên nguyên tắc bảo lưu và cộng dồn thời gian tham gia. Mặt khác, BHXH tự nguyện không giải quyết truy đóng mới, trừ trường hợp trước đó đã đăng ký phương thức tham gia BHXH tự nguyện nhưng không đóng đúng thời gian đăng ký phương thức, nay đề nghị truy đóng lại.