Cục Quản lý lao động ngoài nước trả lời: Theo quy định của phía Đài Loan, lao động nước ngoài chỉ có thể làm việc tại Đài Loan tối đa 12 năm. Trường hợp đặc biệt, đối với lao động giúp việc nhà có biểu hiện đặc biệt xuất sắc được chủ sử dụng xác nhận và xin gia hạn thời gian làm việc thì được kéo dài đến 14 năm. Trường hợp của bạn (làm việc trong nhà máy) không thuộc trường hợp đặc biệt nêu trên nên sẽ không thể xin cấp visa, kể cả thông qua tuyển dụng trực tiếp, để tiếp tục sang Đài Loan làm việc. Lý do là vì tổng thời gian làm việc của bạn tại Đài Loan chỉ còn 1 năm, mà với những hợp đồng lao động dưới 1 năm 5 tháng sẽ không được thẩm định.