Không liên kết với 3 công ty môi giới Đài Loan

Theo đó, Công ty Hữu hạn Khai phát nhân lực quốc tế Đài Chúng (huyện Đài Nam, Đài Loan) có hành vi môi giới người nước ngoài làm việc bất hợp pháp, bị đình chỉ từ ngày 6-9-2016 đến 5-3-2017; Công ty Hữu hạn Cố vấn Quản lý nguồn nhân lực Gia Tường và Công ty Hữu hạn Xí nghiệp Bác Tùng (TP Đài Bắc) có cùng hành vi thu phí ngoài quy định của người lao động, bị đình chỉ từ ngày 1-10 đến 31-12-2016.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam không liên kết tuyển chọn với 3 công ty môi giới trên trong thời hạn bị đình chỉ.

N.Duy