Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Thông tư 95/2016/TT-BQP quy định: Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH. Cụ thể, trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH và do BHXH Bộ Quốc phòng giải quyết. 

Có được tính BHXH thời gian tại ngũ? - Ảnh 1.

Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng chế độ BHXH. Như vậy, thời gian tại ngũ của anh Giang được tính là thời gian tham gia BHXH và được cộng dồn vào quá trình tham gia BHXH trước đó để tính chế độ BHXH sau này.