Thời gian tại ngũ có được cộng dồn BHXH?

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1-1-1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH. Đối chiếu với quy định trên, trường hợp ông Hà xuất ngũ vào năm 2000 và đã được giải quyết trợ cấp khi xuất ngũ nên thời gian công tác trong quân đội của ông không được tính để hưởng chế độ BHXH sau này.