"Hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài tại TP HCM đều phải tuyển dụng lao động Việt Nam thông qua Fosco hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM. Nếu doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động trực tiếp thì có được không?".

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Nghị định 75/2014/NĐ-CP quy định tất cả tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phải tuyển dụng lao động Việt Nam thông qua tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam, bao gồm: Tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền, trung tâm dịch vụ việc làm do bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

Ở TP HCM, 2 tổ chức có thẩm quyền tuyển lao động cho doanh nghiệp nước ngoài là Fosco và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Sau 15 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu tuyển lao động, nếu 2 đơn vị nêu trên không tuyển chọn, giới thiệu NLĐ hoặc NLĐ được giới thiệu nhưng không đáp ứng yêu cầu thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mới được trực tiếp tuyển lao động.