Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điểm n, khoản 1, điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước là các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, việc công ty trừ 10% thuế thu nhập cá nhân khi thanh toán các khoản bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với chị Thanh là không đúng quy định.

Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân? - Ảnh 1.