Có quyền chấm dứt hợp đồng

- Bà Trần Hồng Loan, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Anh Bé Tư bị bệnh điều trị dài ngày. Vừa qua, khi anh tiếp tục xin nghỉ để trị bệnh, chúng tôi đã cân nhắc giải quyết sao cho bảo đảm quyền lợi của NLĐ và doanh nghiệp trên cơ sở pháp luật. Do hợp đồng của anh Bé Tư có thời hạn 3 năm và anh đã nghỉ làm để trị bệnh liên tục hơn 6 tháng nên công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi hứa khi anh khỏi bệnh, nếu có nguyện vọng thì sẽ được nhận lại làm việc.