Đại diện BHXH Việt Nam trả lời: Về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH từ năm 2018 đã được Chính phủ quy định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là quy định của pháp luật, BHXH Việt Nam là cơ quan thực hiện nên không có thẩm quyền quyết định hoãn theo đề nghị của công ty. Mặt khác, việc đóng BHXH trên mức lương thực tế sẽ bảo đảm quyền lợi tốt hơn cho người lao động.

Có thể hoãn đóng BHXH theo thu nhập? - Ảnh 1.

Công nhân Cty Green Apparel ngừng việc để đòi quyền lợi nợ BHXH