Đại điện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, NLĐ cao tuổi là người tiếp tục lao động sau 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Do câu hỏi không rõ nên sẽ xảy ra 2 trường hợp: Trường hợp DN sử dụng NLĐ cao tuổi và đang hưởng chế độ hưu trí: họ không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN, cho nên ngoài việc trả lương theo công việc, DN có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định. 

Có phải tham gia BHXH cho NLĐ ngoài độ tuổi lao động? - Ảnh 1.

ao động nữ lớn tuổi tuy kém về sức khỏe nhưng lại giàu kinh nghiệm và ý thức kỷ luật cao (Ảnh minh họa).

Trường hợp DN sử dụng NLĐ cao tuổi nhưng chưa đủ điều kiện đóng BHXH để hưởng chế độ hưu thì vẫn phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN cho NLĐ, không được trả vào lương bởi họ vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.