Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 17 và 21 Luật BHXH năm 2014 quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định tại điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động (NLĐ) theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH; phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ; xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; hành vi chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH (đã trích từ tiền lương của NLĐ nhưng không đóng vào quỹ BHXH) của NSDLĐ là vi phạm pháp luật. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho mình, ông nên yêu cầu công ty đóng bổ sung BHXH theo quy định. Trường hợp công ty cố tình không thực hiện thì ông có thể kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan BHXH, LĐLĐ nơi công ty đóng trụ sở thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc khởi kiện doanh nghiệp ra tòa để đòi quyền lợi.