Huỳnh Văn Nghị (quận 3, TP HCM) hỏi: "Công ty của tôi chuẩn bị giải thể, hiện có trường hợp lao động nữ đã đóng đủ 20 năm BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu và không muốn đi làm tiếp. Vậy người lao động này chỉ cần chờ đến tuổi để hưởng lương hưu hay phải tham gia tiếp BHXH tự nguyện đến khi đủ tuổi hưu?".

BHXH Việt Nam trả lời: Lao động nữ có 20 năm tham gia BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, nếu không tiếp tục làm việc có thể chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu; hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để tăng tỉ lệ % lương hưu.