Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo khoản 4 điều 2 Luật BHXH 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn (khoản 1 điều 87 Luật BHXH 2014). Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ (700.000 đồng/người/tháng). Hiện tại có 6 phương thức đóng BHXH tự nguyện mà bà có thể lựa chọn: đóng hằng tháng, đóng 3 tháng/lần, đóng 6 tháng/lần, đóng 12 tháng/lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm. Bà có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc các đại lý thu BHXH, BHYT, bưu điện địa phương để được hướng dẫn chi tiết về việc tham gia BHXH tự nguyện theo đúng quy định.