Theo đó, hoạt động thi kỹ năng nghề quốc tế đã có những thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự phát triển của khoa học - công nghệ, xuất hiện những hình thức tổ chức, tham dự mới (thi trực truyến)..., công tác tổ chức thi cần sự linh hoạt, thích ứng. Về hình thức tổ chức, tham dự các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp trong nước, khu vực và quốc tế sẽ diễn ra với 2 hình thức: Trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Trong đó, nhấn mạnh hình thức thi trực tuyến hoặc có thể thi hỗn hợp (hybrid) các cuộc thi kỹ năng nghề. Đây là hình thức có sự ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn (big data) hoặc ứng dụng công nghệ mới khác. Việc bảo đảm sự kết nối, an toàn, an ninh dữ liệu thông qua kết nối máy tính với mạng internet dưới sự điều khiển của máy tính và ứng dụng các khoa học - công nghệ số khác để thí sinh dự thi có thể làm bài tại nhiều điểm khác nhau nhưng vẫn bảo đảm được sự giám sát, quan sát, kiểm tra, đánh giá, cho điểm của ban tổ chức. Hình thức thi trực tuyến hoặc thi hỗn hợp được khuyến khích trong những điều kiện như dịch bệnh, thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng không thể tập trung đông người.

Có thể thi kỹ năng nghề theo hình thức trực tuyến - Ảnh 1.

Nhiều địa phương đang chuẩn bị cho kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 tổ chức vào tháng 12-2021

Dự thảo xác định việc tổ chức, tham dự thi kỹ năng nghề nhằm thực hiện chủ trương phát triển nhân lực có kỹ năng và năng lực hành nghề, phát triển giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tin-ảnh: G.Nam