Theo số liệu, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý II-2018 là 48,5 triệu người, tăng 47,7 nghìn người so với quý trước, tăng 556,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 16,2 triệu người, chiếm 33,5%; lực lượng lao động nữ là 22,0 triệu người, chiếm 45,5,%.

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II-2018 ước tính là 54,0 triệu người, tăng 27.200 người so với quý trước, tăng 616.8000 người so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên, lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản là khoảng 20,7 triệu người, chiếm 38,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng là 14,4 triệu người, chiếm 26,7%; khu vực dịch vụ là 18,9 triệu người, chiếm 35,0%.

Còn khoảng 1,1 triệu người chưa có việc làm - Ảnh 1.

Người lao động đến phỏng vấn tìm việc làm tại một sàn giao dịch việc làm.

Số người thất nghiệp trong II-2018 là 1,1 triệu người, giảm 5,9 nghìn người so với quý trước và giảm 19,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỉ lệ lao động có việc làm phi chính thức, phi nông nghiệp chiếm khoảng 56,5%. Tỉ lệ này ở khu vực thành thị là 48,3% và ở khu vực nông thôn là 63,2%.

Lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ "Sơ cấp nghề" trở lên trong II-2018 ước tính là 11,7 triệu người, chiếm 21,7% số lao động có việc làm. Số lao động qua đào tạo ở khu vực thành thị chiếm 56,0% tổng số lao động qua đào tạo của toàn quốc.

Báo cáo cũng cho biết thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong II-2018 là 5,7 triệu đồng. Thu nhập ở khu vực thành thị cao hơn nông thôn khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Tin-ảnh: G.Nam