Trong 3 ngày làm việc, đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu ban chấp hành CĐ Cao su Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Công đoàn Cao su Việt Nam: 5 năm, kết nạp 20.638 đoàn viên - Ảnh 1.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành CĐ Cao su Việt Nam nhiệm kỳ mới Ảnh: TÙNG CHÂU

Trong 5 năm qua, thực hiện Chương trình "Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018", các cấp CĐ Cao su Việt Nam đã vận động 100% đơn vị trực thuộc có từ 20 lao động trở lên thành lập CĐ cơ sở, kết nạp 20.638 đoàn viên (đạt 206,38% kế hoạch). Kết quả xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh hằng năm đều vượt chỉ tiêu, trong đó hơn 95% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐ cơ sở đạt vững mạnh. CĐ các cấp đã giới thiệu trên 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng và trên 3.000 người được kết nạp Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐ Cao su Việt Nam khóa VIII gồm 41 thành viên. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 người. Ông Phan Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức Chủ tịch CĐ Cao su Việt Nam. 

T.Nga