Năm 2018, Công đoàn Sawaco tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn; tập trung xây dựng lực lượng công nhân, lao động giỏi tay nghề, vững chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, nêu cao lòng tự hào và khẳng định vai trò vị trí của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Từ đó, Công đoàn Sawaco đạt nhiều kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, tạo những chuyển biến tích cực và đem lại những kết quả đáng khích lệ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều mô hình mới sáng tạo, linh hoạt, tạo được sự thu hút đối với đoàn viên, người lao động, qua đó đã triển khai kịp thời các nghị quyết của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy Sawaco, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động…

Phong trào công nhân viên - lao động (CNV-LĐ) đã có nhiều hoạt động, mô hình nổi bật, cá nhân đạt giải thưởng, thành tích cao; vận động CNV-LĐ Sawaco vượt mọi qua khó khăn, tích cực phát huy sáng kiến, hiến kế trong sản xuất kinh doanh, giảm thất thoát nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc vận động người lao động thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và nâng cao đời sống CNV-LĐ.

Công đoàn Sawaco tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động - Ảnh 1.

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Liên - UVTV, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ TP - tuyên dương các cán bộ Công đoàn đạt danh hiệu "Người cán bộ công đoàn của chúng tôi" năm 2019

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo việc làm ổn định, trả lương, trả thưởng kịp thời, chăm lo tốt chế độ chính sách đối với người lao động, nêu cao tinh thần tương trợ trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tạo sự an tâm công tác và sự gắn bó của người lao động với đơn vị, xây dựng truyền thống văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp.

Cán bộ công đoàn nhiệt tình, chủ động, sáng tạo, biết tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị làm cho hoạt động Công đoàn thêm phong phú có ý nghĩa thiết thực, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn có đủ năng lực, kỹ năng, kiến thức đáp ứng với tình hình mới.

Với những đóng góp năm 2018, Công đoàn Sawaco được đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc được nhận Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố; có 21/21 công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh và 148 cá nhân đạt xuất sắc, 2 đơn vị nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố, 6 tập thể và 9 cá nhân nhận Bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố; 54 tập thể và 148 cá nhân nhận Giấy khen Công đoàn Sawaco; 1 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng và tuyên dương điển hình tiên tiến của Công đoàn Xây dựng Việt Nam; 4 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến của thành phố... và đạt nhiều giải thưởng cao trong các hội thi của thành phố.

Theo Chủ tịch Công đoàn Sawaco Tô Trung Dũng, Công đoàn Sawaco đạt được nhiều thành tích và nhận được nhiều danh hiệu thi đua của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố… là cả quá trình tập thể, Ban chấp hành, đoàn viên, người lao động luôn phát huy truyền thống "Đoàn kết, năng động, sáng tạo", hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Dịp này, Công đoàn Sawaco tuyên dương và khen thưởng 50 cán bộ công đoàn đạt danh hiệu "Người cán bộ công đoàn của chúng tôi" năm 2019.

Đinh Bích