Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đã có 16/16 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ). Ngoài tham gia kiểm tra, giám sát chính sách, pháp luật về lao động, BHXH..., các CĐ cơ sở trực thuộc đã tham gia, phối hợp lãnh đạo đơn vị sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ. Đặc biệt, các cấp CĐ tổng công ty thường xuyên giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm tại đơn vị. Qua vận động, có một doanh nghiệp nâng bữa ăn giữa ca lên 19.500 đồng/người/suất.

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các cấp CĐ đã tập huấn cho trên 1.000 lao động; phát động NLĐ giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, chung tay bảo vệ môi trường. Trong Tháng Công nhân, ngoài tổ chức hội thao với hơn 500 CNVC-LĐ tham gia, CĐ tổng công ty còn trao một Mái ấm CĐ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

H.Đào