Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin như mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... Sử dụng ứng dụng VssID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn Viên chức TP HCM: 100% CB-CC-VC cài đặt VssID - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn cài đặt ứng dụng VssID

CĐ Viên chức TP đề ra mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. 

Tin-ảnh: H.Đào