Cụ thể, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP đề xuất chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập đoàn thanh tra liên ngành phối hợp với cơ quan BHXH thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các doanh nghiệp đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài từ 3 tháng trở lên trên địa bàn. Cương quyết xử lý những doanh nghiệp DN cố tình chây ì, chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Đồng thời, BHXH các địa phương cần chỉ đạo Phòng Khai thác và Thu nợ tỉnh, huyện, cán bộ chuyên quản trực tiếp đến đơn vị đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; công khai danh tính đơn vị nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Trách nhiệm của doanh nghiệp là bảo đảm quyền lợi BHXH của người lao động

Trách nhiệm của doanh nghiệp là bảo đảm quyền lợi BHXH của người lao động

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng lưu ý BHXH các tỉnh, TP phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật do TAND các cấp xét xử trước ngày 14-4-2016.

Tin-ảnh: K.Linh