Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ lên tới 1.575 tỉ đồng; số tiền nợ sau thanh tra, kiểm tra còn 752,2 tỉ đồng.

Công khai rộng rãi tên doanh nghiệp nợ BHXH - Ảnh 1.

Trách nhiệm của doanh nghiệp là trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Để bảo đảm quyền thụ hưởng của người lao động, trong quý IV/2018, ngoài công khai rộng rãi tình hình nợ BHXH của các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, BHXH các địa phương sẽ tập trung tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, đặc biệt là các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên.

Tin-ảnh: Đ.Viên