Tình hình sản xuất kinh doanh; nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ); nội dung thỏa ước lao động tập thể; nghị quyết Hội nghị NLĐ; việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do NLĐ đóng góp. Đặc biệt, NSDLĐ còn phải công khai việc trích nộp kinh phí Công đoàn, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cũng như công khai việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Công khai việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2019, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương

Nghị định 49/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ NLĐ được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; kiểm tra, giám sát quỹ khen thưởng, phúc lợi, việc trích nộp kinh phí Công đoàn, đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp của NSDLĐ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP (ngày 19-6-2013).

Tin-ảnh: T.Hương