Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, ban giám đốc công ty cho biết trong năm 2018, nhờ sản xuất - kinh doanh ổn định nên thu nhập bình quân NLĐ đạt 11 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, công ty còn có nhiều chính sách phúc lợi cho NLĐ như tổ chức cho NLĐ đi nghỉ mát hằng năm với chi phí 10 triệu đồng/người; mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ; khám sức khỏe định kỳ…

Công ty CP Phân bón Bình Điền chăm lo tốt cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện Công ty CP Phân bón Bình Điền nhận bằng khen và cờ thi đua tại hội nghị

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tập thể NLĐ đã tự nguyện đóng góp 20.000 đồng/người/tháng và 2% ở mỗi kỳ thưởng vào quỹ từ thiện xã hội của công ty. Từ nguồn quỹ này, công ty đã chi hơn 4 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội - từ thiện.


H.Đào