Trước đó, chiều 13-8, sau khi nhận được hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM về giải quyết chế độ mất việc cho NLĐ, tổng giám đốc công ty đã thông báo chi trả trợ cấp mất việc cho những CN làm việc trước ngày 31-12-2008 với mức mỗi năm làm việc là 1 tháng lương theo hợp đồng lao động. CN có thời gian làm việc từ năm 2007 đến ngày 31-8-2018 được trợ cấp 2 tháng tiền lương. NLĐ vào làm từ tháng 9-2018 đến nay không được trợ cấp mất việc. Ngoài ra, công ty cũng thông báo sẽ trả tờ rời BHXH đã chốt cho NLĐ vào cuối tháng 9-2019.

Công ty CP Thanh Bình: Công nhân được trợ cấp mất việc ít nhất 2 tháng lương - Ảnh 1.

Tập thể công nhân Xí nghiệp Giày I ngừng việc, yêu cầu công ty giải quyết chế độ trợ cấp mất việc

Tin-ảnh: C.Hường