Như đã cam kết với tập thể công nhân (CN) trước đó, chiều 13-8, sau khi được Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội TP HCM hướng dẫn, ông Lê Văn Lại, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình, đã có thông báo chi việc trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động (NLĐ). 

Theo đó, CN làm việc trước ngày 31-12-2008 sẽ được trợ cấp 1 tháng tiền lương (theo hợp đồng lao động) cho mỗi năm làm việc; CN bắt đầu làm việc từ năm 2007 đến 31-8-2018 được trợ cấp mất việc làm 2 tháng tiền lương. NLĐ bắt đầu vào làm từ tháng 9-2018 đến nay không được trợ cấp mất việc.

Công nhân Công ty CP Thanh Bình đã trở lại làm việc - Ảnh 1.

Công nhân có thời gian làm việc trước ngày 31-8-2018 được trợ cấp thôi việc ít nhất 2 tháng lương

Công ty cũng thông báo sẽ trả tờ rời BHXH đã chốt cho NLĐ vào cuối tháng 9-2019 tại trụ sở chính (số 2, đường Phổ quang, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM).

Công nhân Công ty CP Thanh Bình đã trở lại làm việc - Ảnh 2.

Công nhân ngừng việc tập thề ngày 13-8

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-7-2019, công ty ra thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với toàn thể lao động đang làm việc tại XN giày I từ ngày 31-8-2019 với lý do thay đổi cơ cấu tổ chức, không có khả năng bố trí việc làm mới cho NLĐ. Khi đó, công ty thông báo chỉ chi trả trợ cấp mất việc làm cho những lao động bắt đầu làm việc tại công ty trước năm 2009, còn những CN làm việc từ năm 2009 đến nay không được hỗ trợ gì ngoài chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Cho rằng việc chi trả chế độ chưa thỏa đáng, hơn 500 CN đã ngừng việc.

Công nhân Công ty CP Thanh Bình đã trở lại làm việc - Ảnh 3.

Sau khi được thông báo về việc giải quyết chế độ mất việc, công nhân đã trở lại làm việc

M.Chi