Hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", các chị em đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều chị em tham gia cùng các nam đồng nghiệp trong công tác quản lý, điều hành, bất chấp đường sá xa xôi, điều kiện ăn ở khó khăn, thiếu thốn. Nhiều nữ công nhân trực tiếp thi công không quản ngại vất vả làm thêm ca, thêm giờ góp phần hoàn thành và kịp tiến độ công trình. Nữ cán bộ, công nhân viên, lao động HANDICO còn là những phụ nữ đảm đang, khéo léo việc nhà, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi; xây dựng gia đình ấm no, thuận hòa, hạnh phúc. Năm 2019, có trên 70% nữ cán bộ, công nhân viên, lao động HANDICO đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp cơ sở; hơn 300 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu" cấp cơ sở.

CÔNG TY HANDICO: Tuyên dương 63 gia đình tiêu biểu - Ảnh 1.

Khen thưởng các cá nhân “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Tại hội nghị, CĐ tổng công ty đã khen thưởng 63 cá nhân nữ cán bộ, công nhân viên, lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" và 63 gia đình HANDICO tiêu biểu.

Tin-ảnh: D.Thảo