Nhận thức tầm quan trọng của công tác gia đình, những năm qua, CĐ viên chức TP Hà Nội luôn quan tâm động viên CNVC-LĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bằng nhiều hình thức. Trên cơ sở hướng dẫn của CĐ viên chức TP Hà Nội, các CĐ cơ sở đã kết hợp phong trào xây dựng gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu với các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Người tốt - Việc tốt’’, "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", qua đó khích lệ CNVC-LĐ thể hiện tài năng sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, các CĐ cơ sở còn chủ động tham gia quản lý tại đơn vị nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động như: BHXH, BHYT... Từ những nỗ lực trên, trong năm 2019, có 174 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu được biểu dương cấp cơ sở.

Tại hội nghị, CĐ viên chức TP Hà Nội đã biểu dương 69 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu, đồng thời khen thưởng 56 con CNVC-LĐ đạt thành tích cao trong học tập.

HÀ NỘI: Tuyên dương 69 gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu - Ảnh 1.

Gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu của Công đoàn viên chức TP Hà Nội tại lễ tuyên dương

Tin-ảnh: D.Thảo