Bà Nguyễn Việt Như, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Ông Ba bị tai nạn trong giờ nghỉ trưa, ngoài giờ làm việc và ở ngoài phạm vi công ty. Hơn nữa, việc ông đi mua cơm là để phục vụ nhu cầu cá nhân, không phải do yêu cầu công việc nên không được xem là tai nạn lao động. Dù vậy, khi tai nạn xảy ra, công ty cũng đã đưa ông Ba đi cấp cứu kịp thời và cũng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ ông một số tiền để giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị.