Sau khi hết hạn 2 tháng thử việc ở bộ phận mua hàng, công ty cho rằng tôi không phù hợp và cho nghỉ việc. Tổng cộng thời gian tôi làm việc tại công ty là gần 4 tháng, vượt quá thời gian thử việc theo luật định…".

Công ty làm đúng luật - Ảnh 1.

Ông Võ Hoài Bảo, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Thông tin anh Lợi phản ánh chưa chính xác. Trước đó, anh Lợi thử việc ở vị trí nhân viên kỹ thuật nhưng không đáp ứng được yêu cầu của công ty. Trước khi nhận thông báo chấm dứt thử việc, thấy công ty đang rao tuyển nhân viên mua hàng, anh Lợi đề nghị được thử sức ở vị trí mới. Khi đó, chính tôi đã nói rõ với anh Lợi khi chuyển qua vị trí mới, thời gian thử việc sẽ tính lại từ đầu và anh đã đồng ý. Như vậy, dù tổng thời gian anh Lợi làm việc tại công ty là gần 4 tháng nhưng thời gian thử việc đối với một công việc vẫn nằm trong thời gian pháp luật cho phép (2 tháng).